Vrije natuur

In de vrije natuur is het eten en gegeten worden
Alles wat leeft belandt uiteindelijk op borden

Dat klinkt hard maar is tegelijk mooi
Niets is geweldiger dan de race tussen roofdier en prooi

Roofdieren zijn waarom we ons onveilig voelen in een donker bos
maar bij daglicht komen op dezelfde plek gevoelens van ontzag los

Planten en bomen zijn de vriendelijkste levensvormen
Ze eten alleen stoffen en bewegen slechts bij stormen

Tegen onze beschaving heeft de natuur geen verweer
Als we oerbos/woud willen behouden
is nu het laatste moment voor een ommekeer

Onze natuur

Wij moeten dagelijks eten, drinken, slapen en ontlasten
en onze ouders vermenigvuldigden zich voor ze op ons pasten

Als wij ons ook vermenigvuldigen doen we aan machtsverheffen
het zijn dan exponentiële populaties die we aantreffen

Dat is een moeilijk woord voor een bevolkingsexplosie
die leidt tot voedselschaarste door ontbossing en erosie

Met behulp van onze techniek
dienen we de honger van repliek

Maar onze techniek kent ook grenzen
We moeten kinderen daarom opleiden tot verstandiger mensen

Verstandige mensen hebben goed leren delen
Vermenigvuldigen kunnen velen

Geld delen

Geld delen kan op 2 manieren
uitlenen of weggeven aan aasgieren

Bij uitlenen verwacht je een tegenprestatie
Op zijn minst je geld terug maar meestal ook nog een donatie

Die donatie is om gelukzoekers te ontmoedigen
en teruggave te bespoedigen

Aan wie je je geld toevertrouwt maakt me niet uit
Het is geld op de bank wat me tegen de borst stuit

Rijkdom

Verzamelaars en spaarders wil ik helpen
door ze met onbaatzuchtigheid te overstelpen

Ik plan(t) ze dus helemaal vol
dat kost me slechts een drol

Ik zit
gelukkig vol met shit

Nu is het slechts een kwestie van in/uitsmeren
om duidelijk te maken dat je de/het kleine moet eren

Het grote/grootste is slechts denkstront
het kleinste is het enige wat altijd bestond

Het kleinste is Schepper, niets, leegte of nul
Al het overige is relatief, onzeker of andere flauwekul

Hang jezelf dus niet op aan gelul
maar deel dat geld en spul

Winst(ver)deling

Profiteren van investeringen in fabrieken
moeten in 1e instantie hongerlijders, vredehandhavers en zieken

Vaak trekken investeerders het meeste profijt
daarom vind ik investeren vooral een taak van de overheid

Verdienen kunnen we genoeg met werken
we hebben maar weinig nodig als we onze uitgaven beperken

Als je geld over houdt
ben jij verantwoordelijk voor wat ermee wordt opgebouwd

Rijkdom, investeringen of donaties
jij bepaald van jouw geld de locaties

Winst die door verschil tussen prijs en kosten wordt bepaald
moet in steun voor uitvinder en/of ontwikkelaar worden vertaald

De manager of investeerder die het om macht of geld gaat
hoeft er niet meer aan over te houden dan in het contract staat