Update STOP

Er komen voorlopig geen nieuwe berichten totdat de website is losgeweekt van CMS. De grote reorgamisatie zal veel tijd vragen. Maar voor de lezer zal er zoals ik het voor ogen heb niet veel veranderen.