Recht

Mensen kunnen niet oordelen
Zij zien slechts na- en voordelen

Recht is iets om te vermijden
door iedereen goed op te leiden

Als wetgeving toch nodig is
dan is de basis vergiffenis

Schade moet natuurlijk wel worden vergoed
want criminelen verdienen geen voorspoed

Is er sprake van gevaar voor iets wat niet kan worden hersteld
dan is Geestelijke GezondheidsZorg nodig om te vermijden wat is voorspeld